onsdag 17 februari 2016

Mehmet Kaplan och extrailskan

8 kommentarer:

 1. Hej.

  Logiskt resonerat utifrån förutsättningarna du valt. Vad sägs om följande obekräftade hypotes:

  Kaplans inkompetens (eller vad man väljer att kalla hans agerande) är en indirekt eller direkt följd av hans etnicitet och religionstillhörighet. Hans hemligstämplade aktiviteter i södra Turkiet mot Syriska gränsen kan tjäna som grund för misstanke om detta. Så även hans samarbete med Muslimska Brödraskapet.

  Hur ser resonemanget ut om detta tillförs? Blir etniciteten och religiositeten någonsin relevant?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tänker att etniciteten som i "biologisk kropp" sällan blir relevant när vi talar om inkompetens som bristande förmåga. Det finns ingen kausalitet mellan att vara turk och att vara inkompetent.

   Däremot så är det givet att olika kulturella och ideologiska/religiösa föreställningar påverkar viljan och de upplevda möjligheterna att agera. Alltså om Kaplan är uppvuxen i en specifik kontext och har utvecklat specifika ideologiska ställningstagande kan det innebära att han fattar beslut utifrån dessa eller att han är mer lojal till detta är till sitt ämbete som minister. I så fall skulle hans agerande kunna bro på ett medvetet eller omedvetet agerande där hans mål och motiv ser annorlunda ut än vad vi förväntar oss och därmed upplevs de av oss som negativt. För resultatet blir, ur vårt perspektiv, negativt. Så ja, man kan tänka sig flera perspektiv där (etnicitet ->) kultur och religiositet i allra högsta grad är relevant.

   Jag vill dock understryka att detta är rent teoretiska spekulationer från mina sida, jag har inte kunskap gällande Kaplans bakgrund eller motiv utöver vad som står på (den i allmänhet tendentiösa) Wikipedia.

   Radera
  2. (När jag skrev "vårt" avsåg jag "vi som har andra mål och motiv än de som jag konstaterar att Kaplan _skulle kunna_ ha ovan".)

   Radera
 2. Hahah, klockrent. Extrailska. Bra test där. Jag inser dock att ett visst mått av ilska, eller kanske rent av extrailska, infinner sig när jag tänker på politiker i gemen. Eftersom att vara politiker inte kvalar in som etnicitet, kön eller sexuell läggning så kan knappast den ilskan härledas till rasism. Eller ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur är det nu, är funktionsnedsättning en diskrimineringsgrund? Det finns ju onekligen en stark korrelation mellan sittande regering och kognitiv funktionsnedsättning, vilket i så fall komplicerar saken.

   Radera
  2. Hej.

   Då jag arbetar med barn och ungdomar med annorlunda kognition (och ibland även vuxna), vare sig den är under normalbegåvning eller över (Weschler/Raven i första hand) vill jag påpeka att inkompetensen föregående och nuvarande regeringar ägnar sig åt knappast är grundat i kognitionsstörning.

   De människor som har ett annorlunda tänkande lägger ner betydligt mer intellektuell kapacitet på att försöka förstå hur interaktion mellan människor fungerar; inte sällan används liknelsen att neurotypiska människor fått en manual som den av neurotyper bestämd som funktionsnedsatt inte fått. De har till skillnad från neurotyper en ganska god bild av sin egen förmåga. Riktigt intressant är det när eleven uppvisar intelligens och kognitiv förmåga långt över det normala, men inte per automatik socialiseras så som en normalfungerande person gör; utan att behöva tänka på det.

   Normalbegåvad betyder ju trots allt bara att en person tänker likadant och är lika begåvad som majoriteten, inte att personen är särdeles intelligent. Problemet med regeringen är just att den består av normalbegåvade personer med ego, och utan förmåga till metakognition eller flerdimensionell problemanalys.

   Troligen hade landet faktiskt fungerat bättre med en grupp högfungerande autister vid rodret. Det finns inga neurotypiska människor som har dessas förmåga till att systematiskt organisera och effektivisera system utan att saker som partilojalitet kommer i vägen.

   Nu skrev jag långt, där jag kunde skrivit kort, men att funktionshinder idag används som acceptabelt skällsord ser jag som fel. Det finns ingen kausalitet mellan att vara normalbegåvad (eller högbegåvad) och att vara kompetent.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, lärare

   Radera
  3. Där fick jag för att jag försökte vara rolig... Du har naturligtvis helt rätt.

   Radera
 3. Tack Rikard
  Det är inlägg som ditt som visar vilken kunskapsbank alternativa mediers skribenter besitter.

  SvaraRadera