torsdag 25 augusti 2011

Anklagad för feghet

Ett av alla statusmeddelanden som cirkulerar på Facebook:

Sverige har hemlösa, barn som går till sängs utan att äta, äldre som går utan nödvändiga läkemedel, psykiskt sjuka utan behandling, familjer som går i ekonomisk konkurs... MEN VI DONERAR MILJONER TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT HJÄLPA VÅRA EGNA FÖRST!!! 99% av er kommer inte att ha modet att kopiera detta!

Mod och mod... vi kanske inte vill? Vi kanske inte tycker att man ska polarisera mellan olika grupper på det viset? Vi kanske inte anser att det är ett ekonomiskt problem att vi har hemlösa, hungriga barn, psykiskt sjuka utan behandling osv.? Och vi kanske dessutom är så syniska att vi antar att om vi hjälper andra länder så minskar deras lust att invadera oss för att få åkermark till en svältande befolkning?

Att kopiera dessa statusrader som florerar skulle jag inte kalla för mod. Jag har ett mycket bärre ord för det...

Eller så har jag fel, kanske är jag för första gången i mitt liv feg. Kanske borde jag anstränga mig mer för att göra det komplicerade väldigt enkelt? Det kan vara lite vilket som.

Photo: Oscar Prahasta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar